Prednosti besplatan forum : Inovirajte

Želite kreirati forum ? Naše kompletne i redovno osvežene funkcije vode vas do samog vrha u forumskom svetu, sve je besplatno i automatski - dok poštujete pravila upotrebe. Napravite svoj forum!

Inovirajte

Forumactif stavlja na raspolaganje velikoj publici neofita ili eksperata forume koji su potpuno besplatni.

Naš interfejs za administraciju foruma je zamišljen intuitivno Zavisno o upotrebe svakog, po nivoima stručnosti i zavisno od pojedinačkog cilja. Tako da možete da upravljate vašim besplatnim forumom na najjednostavniji naćin i na najnapredniji.

Naše funksionalnosti omogućavaju raspoređenje kompletnih i inovatovnih platformi, prilagođavajuće. Sem toga, veliki broj novih alatka su raspoložive za podršku korisnika:

  • Jedan deo rukovanja omogućava administratorima foruma sa velikim prijemima da direktno stupe u kontakt sa developerom da ga obaveste o tekničkim problemom. Tehnička signalacija je odmah poslata tehničaru koji će odgovoriti korisniku u naj kraćem roku.
  • Jedna tabla rukovanja prekršajima : omogućava posetiteljima jednog foruma da direktno kontaktiraju administratora foruma da bih sredili svaki prekršaj TOS-a sa njim.
  • Jedna tabla sa alatkama : omogućava administratorima foruma da poprave greške učinjene forumu. Uz pomoć te table mogu povratiti uništene poruke, ispraviti svaku grešku tipa HTML ili obnoviti njihov poništen forum.
  • Jedan kalitativan pomoćnik : Ako vam treba pomoć ili savet u vezi administracije vašeg foruma, naša ekipa je na vašoj usluzi na našem oficialanom forumu. Naš pomoćni forum nam omogućava da ostanemo u vezi sa novim funksionalnostima koje treba još smisliti.

Napraviti

Personalizujte

Delite

Razgovarajte

Forum optimized for search

Intuitive creation and management forum

36 014 Active forums online

Free and reliable hosting

Analysis of integrated forum