Rečknik

Da bismo vam olakšali upravljanje forumom, napravili smo rečnik tehničkih izraza koje najčešće možete sresti.

Administratirati forum

Upravljati sopstvenim forumom, dati oblik, izgled, kategorije i slično sopstvenom forumu

Automatsko smanjivanje

Ova opcija se zasniva na brisanju poruka na forumu koje nisu dobile odgovor u roku od X dana. Te poruke se ne mogu povratiti posle tog uklanjanja, osim po proceduri povraćanja foruma. Zbog toga se ta opcija ne sme aktivirati bilo gde pre nego što budete sigurni u to. Poruke se uklanjaju u arhivu (kantu/korpu) foruma.

Avatar

Avatar je mala sličica koja se pojavljuje ispod korisničkog imena ili stoji uz njega, a tu je da vas razlikuje od drugih članova iste zajednice. Avatar može opisati Vaše raspoloženje, zanimanja ili slično.

Banovati/banovanje

Isključenje člana sa foruma zbog više razloga,a neki od njih su: ne poštovanje propisa foruma, nepristojnost prema članu, sapmovanje itd.

Cenzurisane reči

Cenzura označava rezne vrste udarca na slobodu izgovora, pre i/ili posle njihovom izdanja (cenzura a priori i a posteriori).

Flood

Reč "flood" prevedena na srpski glasi poplava. Upotreba ovoga je u tome da "zaključa" slanje novih odgovora sve dok ne prođe određeni vremenski period.

Forum Phpbb

Sistem koji omogućava pravljenje i komplentno rukovodstvo besplatnog foruma za diskusije na mreži.

Hosting

Internet host (ili web host) ima za zadatak da pruži hosting forumima ili sajtovima kojim rukovodi treće lice.

IP adresa

Adresa IP (sa IP za Internet Protocol) je broj koji identifikuje svaki računar ili opširnije i preciznije, interfejs sa mrežom sa svakim kompjuterskom materialom (ruter, štampač) uspostavljen sa kompjuterskom mrežom upotrebljujući Internet Protocol.

Idi na administracioni panel

Opšta alatka koja vam omogućava da date oblik, da upravljate, da promenite vaš forum.

Invision

Powerful for forum experts! Invision is one of Forumotion's most performing versions, its power and stability makes of this version a must-have for people that want to use their forum at 100%. The best way to build a successful forum!

Izmeni profil korisnika

Ovom opcijom možete modifikovati profile korisnika foruma. Postavite poziciju, ukinite ili promenite potpis, postavite ili isključite avatar, promenite email adresu, lozinku itd.

Izmeniti poruku

Da biste objavili poruku, morate biti moderator ili autor poruke. Kliknite na "objaviti" nad porukom, promenite poruku po vašoj želji i objavite je.

Phpbb2

Sistem open source izvršava alatke za administraciju besplatnih foruma.

Phpbb3

Nova verzija Phpbb abnovljena nudi više fukcionalnosti od Phpbb2.

Poslati

Poslati poruku. Poruke koje tako šaljemo može ih bilo ko pročitati, na razliku elektronske pošte koja je poslata jedno jedinoj osobi. "Poslati" znaći u stvari afiširati (« to post » na engleskom).

Privatne poruke (PM)

Slično newsletteru, ali u mesto da budu e-mailom poslate, idu do sandučeta korisnika privatnim porukama. Nije moguće poslati svim korisnicima a da se ne upotrebe grupe.

PunBB

Easy for beginners! Fast and graphically light, punBB is often chosen by users who like simplicity and ease-of-use. Make your punBB forum with all features included. Free punBB forum creation and hosting!

Restauracija foruma

It's the fact of getting back your forum to a moment when it worked well and to transfer it so that it works correctly again.

SEO

SEO označava stavke koje pomažu u optimizaciji web sajtova sa glavnim pretraživačima: aupotraga ključnih reči, poslušnost, verifikaciju, upis, položajnost, povezanost.

Scrollbar

To je crtica na desnoj strani browsera koja služi za neometano pregledavanje foruma ukoliko ceo ne može stati na vaš ekran.

Smajli

Smeško ili emotikon je mali crtež izražavajući emociju. To omogućava da ilustrirate vaše reči na besplatni forum.

Tutorial

Pretstavni program koji rukovodi korisnika u izučivanju i stvaranju materiala ili ložisiela.

URL Adresa

Internet adresa je tekst koji se završava različitim domenima (.com, net, biz, org itd.) koju kucate u prostor za upisivanje adrese sajta koji želite posetiti. Obično se nalazi na samom vrhu vašeg browsera (internet preglednika).

Up

Obnoviti istu temu

Uploader

Upload-ati dokumenat znači preneti dokumenat sa lokalnog računara na neki odaljeni računar. U okviru upravljanja web sajta, celina dokumenata sačinjava sajt (stranice, slike, listovi stila, dosijei multimedia, itd.) moraju biti "uploadirani" sa računara stvoritelja sajta prema serveru koji ugoščava sajt u pitanju. To je neophodan uslov da bi sajt bio vidjliv na web-u.


Potrebna pomoć?

Potrebna pomoć? Naša prednost se nalazi u njegovoj vrlo aktivnoj zajednici, uvek spremna da dođe u pomoć početnicima, a ekspertima omogućiti da idu višlje.

Besplatan forum za međusobne pomoći 

Forum optimized for search

Intuitive creation and management forum

36 017 Active forums online

Free and reliable hosting

Analysis of integrated forum